GDPR

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 – Regulamentul General Privind Protecția Datelor GDPR, M&N PROWATECH SRL respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care nvizitează website-ul www.professionalwater.ro.

Ce categorii de date prelucrăm?

Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm de la persoanele care vizitează website-ul nostru sunt următoarele: nume, prenume, adresă, data naşterii, vârsta, număr de telefon, adresă de e-mail, informaţii financiare și de plată, istoricul achiziţii de produse şi servicii, precum şi informaţii suplimentare pe care dumneavoastră decideți, în mod voluntar, să le oferiți.
Refuzul furnizării unor date esențiale necesare pentru derularea relațiilor contractuale, determină imposibilitatea procesării comenzilor transmise online către magazinul nostru.

Scopul prelucrării:

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră în scopul prestării serviciilor în beneficiul dumneavoastră (încheierea contractelor, facturarea produselor achiziționate, onorarea comenzilor, soluționarea oricăror probleme privind produsele achiziționate), comunicații electronice, reclamă, marketing, publicitate (pentru a vă ține la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează), comunicări comerciale, date asociate părerilor online.

Toate informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de M&N PROWATECH SRL şi/sau partenerii noştri de încredere.

Prin înscrierea pe www.professionalwater.ro și/sau prin efectuarea unei comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca toate datele lor personale furnizate să fie incluse în baza de date a M&N PROWATECH SRL și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

  •  Încheierea și executarea Contractului de vânzare-cumpărare încheiat la distanță între părți;
  • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, – promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea M&N PROWATECH SRL și a terților cu care M&N PROWATECH SRL are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate societății noastre;
  • participarea la concursuri, promoții;
  • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii www.professionalwater.ro și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;
  • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale professionalwater.ro;
   cercetări de piață;
  • urmărirea datelor de vânzări.

WaterMAG poate face cunoscute aceste informații în cadrul dealerilor și agenților săi pentru activitățile menționate mai sus.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cât este cerut prin legile aplicabile. Puteți să ne solicități oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezervă păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cum se stochează datele cu caracter personal:

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm în medii sigure. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoană fizică.Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT ale M&N PROWATECH SRL, precum şi pe serverele partenerilor noştri.

Distribuirea datelor personale:

Protecţia confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal ale clienţilor şi partenerilor este importantă pentru noi, drept pentru care, M&N PROWATECH SRL nu va distribui niciodată informaţiile dumneavoastră cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezența Politică, sau contrar scopului pentru care s-a exprimat consimţământul.

În situaţia în care M&N PROWATECH SRL distribuie informaţiile cu caracter personal către alţi parteneri, împuterniciţi sau operatori asociaţi, folosind sistemele IT ale noastre sau ale partenerilor noştri, transferăm datele tale către servere care sunt situate în UE sau într-o ţară care asigură un nivel adecvat de protecţie în conformitate cu legislația UE, doar în scopul pentru care a fost exprimat consuâimţământul.

Pe teritoriul României, putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri, împuterniciţilor sau operatorilor asociaţi, care întreţin sistemele IT ale M&N PROWATECH SRL sau îţi furnizează servicii în numele M&N PROWATECH SRL în scopuri de marketing, finanţare, publicitate, prelucrarea plăţii, livrare sau alte servicii în magazinele şi în afară magazinelor.

Drepturile de care beneficiați:

În raport cu M&N PROWATECH SRL și în ceea ce privește datele personale furnizate, dumneavoastră aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de a solicita, în scris, rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de a vă opune prelucrării de date cu caracter personal;
  • Dreptul la rectificarea datelor inexacte;
  • Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;
  • Deptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile următoare: când contestați exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite societății să verifice exactitatea datelor); când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;
  • Dreptul de a primi datele cu caracter personal și de a le transmite unui alt operator sau „dreptul la portabilitatea datelor”;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;
  • Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679), precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit;
  • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. La nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul: dataprotection.ro.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, pe adresa de e-mail office@professionalwater.ro.

Colectarea automată de date cu caracter non-personal.

În unele cazuri, este posibil ca M&N PROWATECH SRL să colecteze informații cu caracter non-personal despre Utilizatori/Clienți. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului web de unde a fost făcută conexiunea la www.professionalwater.ro.
În timpul vizionării www.professionalwater.ro, M&N PROWATECH SRL va putea stoca anumite informații despre Utilizator/Client.

Aceste informații vor fi sub formă unui fișier „Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere „Cookies” sunt folosite în următoarele scopuri: de funcționare a website-ului; de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului; pentru publicitate.
Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. M&N PROWATECH SRL recomandă Utilizatorilor/Clienților să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a află mai multe informații despre aceste funcții.