Politica de retur

Politica de retur

În cazul încheierii Contractului de vânzare-cumpărare la distanță (prin intermediul Magazinului Online), Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract fără a invoca un motiv și fără aplicarea de penalizări, în termen de 14 zile calendaristice de la recepția bunurilor. Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la retragere prin transmiterea unei notificari la adresa de e-mail office@professionalwater.ro, indicând:

  • numărul Comenzii și data achiziției;
  • contul IBAN pentru returnarea plății;
  • numele titularului cont bancar.

       În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, de vânzare-cumpărare este anulat, iar Cumpărătorul este obligat să restituie bunurile primite.

       Produsele trebuie returnate în aceeași stare în care au fost livrate, împreună cu toate accesoriile și documentele cu care au fost livrate și pe cât posibil în ambalajul original. Dacă produsele de returnat au fost însoțite de eventuale cadouri/promoții, trebuie returnate și acestea.

       Nu se acceptă la retur produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate.

       În cazurile în care produsele returnate prezintă deteriorări sau sunt incomplete, prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri electrice, accesorii lipsă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a opri o sumă, cu titlu de despăgubiri, din prețul de achiziție pretins a fi rambursat Cumpărătorului, sumă ce va fi comunicată Cumpărătorului după evaluarea prejudiciilor aduse. În acest caz, Vânzătorul va returna Cumpărătorului doar diferența dintre despăgubiri și prețul de achiziție.

      Cumpărătorul poate opta pentru returnarea produselor fie printr-un serviciu de curierat rapid, la depozitul Vânzătorului din Brașov, str. Timiș Triaj nr. 6, în incinta Ro-Ro, jud. Brașov, caz în care Cumpărătorul va suporta costul livrarii, fie poate returna bunurile, în mod gratuit, direct la depozitul Vânzătorului.

      Cumpărătorul este direct responsabil în caz de diminuare a valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării produselor.

       În cazul retragerii Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare, Vânzătorul se obligă să returneze Cumpărătorului, în termen de 14 zile lucrătoare de la data la care este informat de decizia de retragere, dar nu înainte ca produsele să fie returnate, contravaloarea bunurilor achiziționate, prin transfer bancar în contul indicat de Cumpărător. În cazul în care bunurile returnate nu au fost recepționate în termenul de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va amâna rambursarea prețului tranzacției până la data recepționării bunurilor ce au făcut obiectul achiziției.

       Vânzătorul nu este responsabil pentru imposibilitatea sau întârzierea efectuării restiturii prețului tranzacției în cazul în care Cumpărătorul nu a indicat contul bancar în care să se poată face plata sau nu a indicat toate datele necesare pentru efectuarea plății.

       În situația în care în prețul tranzacției sunt incluse servicii care au fost utilizate de către Cumpărător (ex: discount-uri, voucher cadou, etc.), prețul tranzacției va fi ajustat corespunzător, fiind reținută de către Vânzător valoarea serviciilor utilizate.

       Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în orice moment înainte de livrarea bunurilor către Cumpărător. Vânzătorul este obligat să comunice imediat Cumpărătorului retragerea sa din Contract la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător prin formularul de comandă. În situația în care Cumpărătorul a achitat prețul tranzacției, în cazul retragerii Vânzătorului din Contract, acesta este obligat să returneze Cumpărătorului prețul achitat pentru bunurile comandate.